Už jen do konce srpna mají místní akční skupiny možnost podat žádost o schválení první, tzv. koncepční části strategie místního rozvoje. Nyní proto dokončujeme její přípravy, abychom vám i v následujících letech mohli finančně pomáhat s vašimi nápady.

Současná verze strategie se začala rodit v listopadu minulého roku, kdy jsme na našem webu uveřejnili dotazníky zaměřující se na zjišťování potřeb území i na sběr projektových záměrů. Na začátku roku 2021 jsme pak začali navštěvovat starosty a starostky, abychom zjistili, co jejich území i občany trápí a kde je prostor pro zlepšení. Jakmile to protiepidemiologická opatření dovolila, sešli jsme se se všemi starosty a starostkami u kulatého stolu a společně prodiskutovali identifikované problémy i možná řešení. Další veřejná projednání se konala se zástupci neziskového sektoru a širokou veřejností a s podnikateli, které opět doplnila veřejnost.

Po několika měsících práce tak vznikl návrh strategie, do kterého se můžete začíst níže.