Ve středu 25. dubna 2018 vyhlásila MAS Hříběcí hory v pořadí druhou výzvu v Programu rozvoje venkova. Sběr žádostí o dotaci bude probíhat přes Portál farmáře od 25. dubna do 24. května. Finální termín registrace žádostí na RO SZIF je stanoven na 30. června 2018 (včetně). Celková výše dotace pro druhou výzvu je 9 834 380,- Kč. Žadatelé mohou předkládat své projekty v rámci fichí 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

Zájemci o dotaci se mohou zúčastnit semináře, který je seznámí s podmínkami výzvy, prostředím Portálu farmáře i postupem vyplnění žádosti. Seminář se uskuteční ve středu 2. května od 9 hodin v areálu Gruntu Galatík v Těšánkách. V jiné dny lze domluvit setkání či poskytnout konzultaci na 731 494 244 nebo na martina.lecianova@hribecihory.cz.