V pátek 21. ledna se rozběhl příjem žádostí v prvních dotačních programech vyhlášených pro rok 2022 Zlínským krajem. Programy jsou rozčleněny do čtyř kategorií – rozvojové programy, kultura, sociální oblast a mládež a sport. Většina z nich bude otevřená do cca poloviny února.

Tradičně nejoblíbenější bývají tituly spadající do oblasti rozvoje. Pro ty kraj vyčlenil téměř 100 milionů korun. Více než polovina přitom směřuje do Programu rozvoje venkova (POV), ve kterém mohou obce předkládat projekty zaměřené na obnovu obecního majetku, zpracování územních plánů, ochranu životního prostředí či podporu cyklistiky. Samostatný dotační titul Projekty na obnovu a rozvoj ohrožených území podporuje rekonstrukci a obnovu veřejných prostranství, místních komunikací, občanské vybavenosti a zasíťování pozemků v 30 nejohroženějších obcích kraje. Mimo POV sem spadá i podpora včelařů, hasičů, aktivit snižujících rizikové typy chování a další.

oblasti kultury se kraj zaměří na pořádání kulturních akcí (pozor, uzávěrka tohoto dotačního titulu je už 31. ledna) a obnovu a restaurování kulturních památek a památek místního významu. Dotaci lze získat i na zajištění přístupnosti kostela či kaple v hlavní turistické sezóně a na odměnu průvodců. Dotace v kulturní oblasti činí 40 – 60 % v závislosti na konkrétním dotačním titulu.

Zlepšení zdravotního, fyzického a psychického stavu seniorů a osob se zdravotním postižením se věnuje program na podporu sociálně zdravotních aktivit. Prostřednictvím edukativních programů a aktivit však posiluje také vztahy v rodině a podporuje dárce krve. Žádosti přijímá do 14. února a výška dotace dosahuje 70 %.

Zlínský kraj neopomíjí ani oblast mládeže a sportu. Zde mohou žadatelé získat peníze například na práci s dětmi a dorostem, soustavnou přípravu na sportovní akce nebo na podporu sebeobrany žáků ZŠ. Celková výše podpory se pohybuje mezi 50 – 70 % v závislosti na konkrétním dotačním titulu.

Detaily k jednotlivým vyhlášeným titulům najdete na stránkách Zlínského kraje. Uvažujete-li nad podáním žádosti, neváhejte nás kontaktovat.