Národní program Životní prostředí chystá na prosinec a leden dvě zajímavé výzvy, které mohou využít jak obce, tak nestátní neziskové organizace.

Hospodaření s vodou v obcích

Cílem výzvy č. 10/2021 je podpořit efektivní hospodaření se srážkovou vodou. Za finanční podpory Národního plánu obnovy mohou obce, neziskové organizace a další žadatelé pořídit např. zelené střechy, retenční nádrže a dešťové zahrady na zastavěném území obcí.

  • příjem žádostí od 12. ledna 2022 do 31. srpna 2022
  • dotace 50 % (v případě propustných zpevněných povrchů), 100 % (v ostatních případech)
  • podpořeny budou vsakovací a retenční zařízení, akumulační nádrže, propustné povrchy, zelené střechy, dešťové zahrady apod.

Energetické úspory veřejných budov

Výzva č.12/2021 se zaměřuje na energeticky úsporné renovace veřejných budov, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie (realizací musí dojít k úspoře min. 30 % energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu). Výzva je primárně určena pro projekty, které byly podány do 146. výzvy OPŽP, ale nebyly podpořeny z důvodu nedostatečné alokace, nicméně je možné podat i ryze nový projekt.

  • příjem žádostí od 1. prosince 2021 do 30. září 2022
  • dotace 40 % až 100 % (v závislosti na technických parametrech)
  • podpořeno bude zateplení, výměna a renovace oken a dveří, výměna zdroje vytápění, řízené větrání se zpětným získáváním tepla, vnitřní osvětlení… vše snižující energetickou náročnost a spotřebu energie