Hned tři různé výzvy z dílny Ministerstva vnitra mohou až do čtvrtka 13. května 2021 využít jednotky sboru dobrovolných hasičů, které jsou řazeny do kategorie JPO II, III nebo V.


JSDH_V1_2022 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky

Spadá-li vaše jednotka do kategorie II nebo III a disponuje zastaralou cisternovou stříkačkou (rok výroby 2005 a starší), můžete požádat o příspěvek až 2,5 mil. Kč na obnovu požární techniky. Kabina musí mít alespoň 6 sedadel, další parametry určuje výzva.

  • výška podpory až 70 %, max. však 2,5 mil. Kč
  • parametry stříkačky: podvozek kategorie 2 pro smíšený provoz, střední nebo těžké hmotnostní třídy, s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 2 000 l.min-1 a s nádrží na vodu o objemu do 5 000 litrů nebo s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 3 000 l.min-1 a s nádrží na vodu o objemu nad 6 000 litrů, vyrobena v roce 2006 a později

JSDH_V2_2022 Pořízení nového dopravního automobilu

Jednotky, které nejsou vybaveny autem s kabinou pro 8 a více osob, mohou požádat o dotaci na nákup nového dopravního prostředku. Ten může být doplněn požárním přívěsem nákladním nebo požárním přívěsem pro hašení.

  • výška podpory až 70 %, max. však 450 tisíc Kč
  • parametry auta: podvozek kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, celková hmotnost nepřesahující 3 500 kg, vyroben v roce 2006 a později

JSDH_V3_2022 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Pokud jste dosud neobdrželi dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice z rozpočtu
Ministerstva vnitra, můžete využít letošní podpory. Na rozdíl od jiných dotačních titulů je možné k žádosti doložit pouze studií budoucího stavu hasičské zbrojnice a odborný odhad ceny, není tedy potřeba mít zpracovánu projektovou dokumentaci.

  • výška podpory až 50 % (450 tisíc Kč až 4,5 mil. Kč)
  • budova zbrojnice či pozemek (v případě nové výstavby) musí být v majetku obce a nesmí na nich váznout zástavní právo, popř. nesmí věcné břemeno omezovat činnost jednotky
  • není možné žádat na vybavení zbrojnice, které není pevně spojeno se stavbou (vyjma hasičských přístrojů)

.

Veškeré podrobnosti najdete na stránkách Hasičského záchranného sboru ČR.