Zdravá krajina plná rozmanitého života, který k ní přirozeně patří. I to je jeden z cílů celorepublikové výzvy Sázíme budoucnost, jejímž záměrem je do pěti let vysázet 10 milionů nových stromů, za každého občana Česka jeden. Sázet budoucnost může opravdu každý – aktivní starostové, učitelé s jejich žáky, firmy, zodpovědní zemědělci i zapálení jednotlivci, a to jak za vlastní peníze, tak s přispěním nejrůznějších dotací a grantů. Jejich aktuální přehled vám nyní přinášíme.


Péče o krajinu Ministerstva životního prostředí

V rámci Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) mohou zájemci dosáhnout na 100% příspěvek nejen na výsadbu nelesní zeleně, ale také na realizaci krajinných prvků a péči o ně.

 • dotace až 250 000 Kč
 • termín podání žádosti do 29. března 2021
 • žádat mohou fyzické a právnické osoby a organizační složky státu

ŠKODA Stromky

Za každý prodaný vůz jeden strom. Škoda poskytuje dotace na výsadbu stromů a zeleně přispívajících k zadržení vody v krajině, plnění protierozních funkcí, zvýšení biodiverzity a obnově dobře fungujících ekosystémů. Výzva podporuje zapojení veřejnosti do sázení a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.

 • dotace 10 000 – 70 000 Kč
 • termín podání žádosti do 7. dubna 2021
 • žádat mohou obce, spolky, školy, příspěvkové a neziskové organizace a další

Výsadba stromů z Národního programu Životní prostředí

Dotační program vyhlášený Ministerstvem životního prostředí (výzva č. 9/2019) je určen k úhradě listnatých stromů, potřebného materiálu i následné péče. Pro velký zájem byl termín sběru žádostí prodloužen až do konce letošního dubna, celková alokace pak byla navýšena na 300 milionů.

 • dotace 20 000 – 250 000 Kč
 • termín podání žádosti do 30. dubna 2021
 • žádat mohou všechny subjekty se vztahem k místu realizace projektu

Sázíme budoucnost s Nadací Partnerství

Grantová výzva se zaměřuje na podporu výsadby stromů ve volné krajině a na jejím rozhraní se zastavěným územím, která přispěje ke zmírnění změny klimatu a podpoří zadržování vody. Program pokryje náklady na výsadbu, péči o stromy, odborný dohled nebo finance na nezbytný materiál, nářadí či dopravu. Podmínkou je, že stromy a keře vysadí místní dobrovolníci, kteří budou o novou zeleň pečovat následujících 5 let.

 • dotace 10 000 – 60 000 Kč
 • termín podání žádosti do 31. května 2021 (veřejné hlasování), resp. do 31. července 2021 (odborná porota)
 • žádat mohou obce, spolky, školy, příspěvkové a neziskové organizace a další

Stromy Nadace ČEZ

Zmírnit změny klimatu na lokální úrovni se snaží také grant Nadace ČEZ, jenž se zaměřuje na výsadbu či obnovu dřevin u veřejných budov, ve veřejných zahradách či parcích, podél vodotečí a remízků a dále na výsadbu sadů, alejí, stromořadí i zelených bariér proti větru a prachu. Peníze poskytne na sazenice i služby spojené s výsadbou.

 • dotace až 150 000 Kč
 • termín podání žádosti od 1. června do 30. července 2021
 • žádat mohou obce a právnické osoby