Ministerstvo obrany vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotaci zabezpečující zachování památky vojáků a osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu.

Příjem žádostí je stanoven od 1. listopadu 2021 do 31. ledna 2022 s tím, že dotace je určena pro období od 1. ledna 2023 do 30. listopadu 2023. Podpořena bude údržba válečných hrobů a pietních míst či jejich výstavba, na které poskytne ministerstvo dotaci až 80 %.

Oprávněným žadatelem ve výzvě je vlastník válečného hrobu; pokud vlastník není znám, může o dotaci požádat vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn. K žádosti je pak třeba doložit mj. vlastnická práva k předmětu dotace či souhlas vlastníka s realizací, rozpočet, restaurátorskou zprávu/posudek nebo technický popis, základní historické údaje o válečné hrobu vč. evidenčního čísla.

Více informací získáte na www.valecnehroby.army.cz/dotace.