přinášíme informaci o vyhlášené výzvě Ministerstva Zemědělství ČR: Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků pro rok 2023.

Odkaz na Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací v programu zde:

Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků (Dotace, eAGRI)

Způsobilí žadatelé jsou obce (s velikostí do 2000 obyvatel, popř. do 5000 obyvatel v případě realizace v místní části o velikosti do 500 obyvatel), dále jsou to spolky, vlastníci pozemků, vlastníci objektu.

Předmětem dotace je: Podpora, údržba a obnova stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických, včetně kulturních památek. Např. kaple, kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, kříže, sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi.

Výše dotace je 70 % skutečně vynaložených způsobilých výdajů projektu. Min. dotace 15 000,- a max. hodnota poskytnuté dotace je 300 000,- Kč.

Termín podávání žádosti od 1. 2. 2023 do 22. 2. 2023 (nebo do vyčerpání částky v součtu pro podprogram 45 milionů Kč.)