Tato výzva na podávání žádostí o dotaci na podporu sportovní infrastruktury byla vyhlášena Zlínským krajem. Cílem výzvy je zajištění vyšší kvality života obyvatel vytvořením možnosti pro zdravý životní styl, sportovní a volnočasové aktivity prostřednictvím budování a obnovy sportovní infrastruktury v kraji. Podporovat se bude technické zhodnocení (modernizace a rekonstrukce) stávajících sportovních zařízení včetně jejich zázemí, výstavba nových sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého movitého majetku a dlouhodobého nehmotného majetku určeného pro zajištění provozu sportovní činnosti.

Způsobilí žadatelé: obce, spolky, pobočné spolky, obchodní společnosti

Minimální a maximální výše dotace: 100 000 Kč – 1 000 000 Kč

Míra financování: 50 %

Příjem žádostí: od 30. 10. 2023 do 31. 5. 2024 do 13:00 hodin

Odkaz pro více informací Zde.