Začátkem října vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj každoroční dotační tituly na podporu rozvoje regionů. Příjem žádostí odstartoval 1. října a skončí 17. prosince 2021 ve 12:00. Cílem programu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Pomoci tomu má 1,4 mld. korun.

Obce mohu žádat ve čtyři dotačních titulech, výška podpory je ve všech 80 %:

  • A/ Podpora obnovy místních komunikací
  • B/ Podpora obnovy sportovní infrastruktury
  • E/ Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
  • H/ Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Také letos platí, že do každého titulu lze podat jen jednu žádost (celkem tedy až čtyři žádosti). Obec musí mít zároveň zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument a projekt zahájit nejpozději 30. září 2022 a ukončit nejpozději 31. prosince 2023.

Podrobnosti k výzvě najdete na stránkách MMR, stručně jsme vám informace shrnuli do prezentace níže. Záměry můžete konzultovat na prr22@mmr.cz. Přemýšlíte-li nad podáním žádosti, neváhejte se na nás obrátit.