Koncem února jsme vyhlásili 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS Hříběcí hory – IROP – Bezpečnost dopravní infrastruktury III. Žadatelé své žádosti posílali elektronicky prostřednictvím systému MS2014+ od 25. února do 30. dubna 2021.

Ve výzvě jsme přijali 5 projektů za celkem 7 738 828,68 Kč. Všechny prošly v květnu a červnu administrativní kontrolou, kterou v červenci následovalo bodové hodnocení. Výstupy z jednání výběrového orgánu pak byly předány Radě MAS, která k podpoře doporučila všechny hodnocené projekty. Ty jsme tak v pátek 6. srpna mohli předat k závěrečnému ověření způsobilosti na Centrum pro regionální rozvoj.

Poslední IROP výzvu pro období 2014-2020 pro vás připravujeme na letošní říjen a opět se v ní zaměříme na chodníky. Prozatím v ní počítáme s alokací 2 120 109,75 Kč, tato částka může ještě narůst o peníze „ušetřené“ z předchozích výzev.