V úterý 19.11.2019 se sešla na Gruntu Galatík členská schůze MAS Hříběcí hory. Přítomných 37 členů zvolilo návrhovou komisi, volební komisi, výběrovou komisi a členy rady MAS. Pozici předsedy obhájil Ing. Petr Galatík a místopředsedou byl znovu zvolený Jan Petřík.

Do MAS Hříběcí hory byl přijatý nový člen T.J. Sokol Litenčice.

Všichni přítomní se také dozvěděli informace z valné hromady Národní sítě MAS, nejnovější zprávy k novému období 2021+ i informace z území místní akční skupiny.

Děkujeme všem přítomným za účast.