Sdružení místních samospráv zve na 55. ročník Dne malých obcí. Ten se uskuteční 5. dubna 2022 na Výstavišti Flora Olomouc a 12. dubna 2022 v O2 Universu v Praze. Určen je všem, kdo se podílí na řízení obcí.

Den bude nabitý informacemi zaměřenými na efektivní správu obcí a jejich financování, řešit se budou mj. aktuální poznatky z dozoru a kontroly samospráv, problematika dopravní obslužnosti nebo zadávání veřejných zakázek.

V první blok zahájí Ministerstvo pro místní rozvoj, které představí aktuální rekodifikaci stavebního práva, principy nového dotačního období EU nebo podporu obcí z národních zdrojů. Následovat bude oblast životního prostředí, kde se bude diskuze věnovat zejména boji proti suchu, zadržování vody v krajině nebo odpadovému hospodářství. Na letošním ročníku však najdou své místo také témata spojená s elektromobilitou v obcích. Část Ministerstva financí zhodnotí hospodaření obcí za minulý rok, financování v roce 2022 a možné změny v rozpočtovém určení daní, zaměří se také na možnosti a potenciál využití daně z nemovitých věcí pro zvýšení obecních příjmů. V rámci prezentace zazní také tipy, na co si dát pozor při zpracování zadávacích podmínek veřejných zakázek, jak ověřit situaci na trhu nebo se vyhnout narušení hospodářské soutěže.

Na konferenci je třeba se registrovat zde a zaplatit registrační poplatek.