Aktuálně je vyhlášena výzva na Šablony II (Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha), jejímž cílem je podpořit školy a školská zařízení (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, ŠD, ŠK) formou projektů zjednodušeného vykazování. 

Žádost o podporu je možné podávat od 28. 2. 2018 do 28. 6. 2019.

Rádi Vám budeme nadále pomáhat s metodickou pomocí v rámci výzev Šablony I. i Šablony II.