standard-title Podpora nezaměstnaných

Podpora nezaměstnaných

Podpora nezaměstnaných na území MAS Hříběcí hory, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002392

Projekt byl určen fyzickým osobám-uchazečům o zaměstnání ze Zlínského kraje, které byly nezaměstnané déle než 5 měsíců, a osobám nad 50 let věku. Projekt plně reflektoval potřeby CS a vycházel z našich zkušeností, preferoval proaktivní přístup. Do projektu se zapojilo 40 účastníků z CS. Poměr obou daných CS bude dle zájmu při realizaci projektu. Naši účastníci absolvovali poradenskou a vzdělávací část, 6 osob mělo možnost absolvovat bilanční diagnostiku, 15 pracovních míst bylo podpořeno mzdovými příspěvky.

  • Období realizace: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2018
  • Dotace: 5 742 318 Kč