standard-title Harmonogram výzev

Harmonogram výzev

V současné době chystá MAS vyhlášení těchto výzev:

  • 2. výzva OPŽP – Realizace sídelní zeleně. Sběr žádostí o dotaci bude probíhat přes portál MS2014+ od 15. března 2019 do 17. října 2019. VYHLÁŠENO – více informací zde
  • 3. výzva OPŽP – ÚSES a protierozní opatření. Sběr žádostí o dotaci bude probíhat přes portál MS2014+ od 16. srpna 2019 do 29. listopadu 2019. VYHLÁŠENO – více informací zde
  • 4. výzva IROP – Sociální podnikání I.. Sběr žádostí o dotaci bude probíhat přes portál MS2014+ v druhé polovině roku 2019. 
  • 5. výzva IROP – Sociální infrastruktura I.. Sběr žádostí o dotaci bude probíhat přes portál MS2014+ na přelomu roku 2019 a 2020.
  • 5. výzva PRV. Sběr žádostí o dotaci bude probíhat přes Portál farmáře v první polovině roku 2020.

Pro bližší informace o připravovaných výzvách nás prosím neváhejte kontaktovat. Konzultacemi se vyhnete případným problémům a vyvarujete se chyb.