standard-title 2. výzva IROP – chodníky

2. výzva IROP – chodníky

Ve středu 23. května 2018 vyhlásila MAS Hříběcí hory 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS Hříběcí hory – IROP – Bezpečnost dopravní infrastruktury I. Sběr žádostí o podporu bude probíhat elektronicky v systému MS2014+ od 23. května do 20. července. Celková alokace pro danou výzvu je 12 631 580,- Kč.

Zájemci o dotaci se mohou zúčastnit semináře, který je seznámí s podmínkami výzvy, prostředím MS2014+ i postupem vyplnění žádosti. Seminář se uskuteční v pondělí 4. června od 9 hodin v areálu Gruntu Galatík v Těšánkách. V jiné dny lze domluvit setkání či poskytnout konzultaci na 731 494 244 nebo na martina.lecianova@hribecihory.cz.

Výběr žádostí ve 2. výzvě IROP

Dokumenty k výzvě

Příručky a metodiky