standard-title ŠABLONY

ŠABLONY

Aktuálně je vyhlášena výzva na Šablony II (Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha), jejímž cílem je podpořit školy a školská zařízení (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, ŠD, ŠK) formou projektů zjednodušeného vykazování. 

Žádost o podporu je možné podávat od 28. 2. 2018 do 28. 6. 2019.

Rádi budeme i nadále pomáhat základním a mateřským školám z území MAS Hříběcí hory s metodickou pomocí v rámci výzev Šablony I. i Šablony II.

Můžete nahlédnout do materiálů, které Vám pomohou se zorientovat v oblasti šablon. (Oba dokumenty otevřete proklikem na příslušný obrázek.)

První je Inspiromat 11 – Příklady dobré praxe vytvořený pracovníky NIDV. Přináší sadu užitečných rad pro úspěšné sestavení a realizaci projektů ve výzvě Šablony II z hlediska řízení projektu i využití jednotlivých šablon. Samozřejmostí jsou příklady z praxe.

Příručku lze stáhnout na https://www.nidv.cz/strategicke-rizeni/268-inspiromat/1525-sablony.

 

 

 

 

 

 

Druhým dokumentem k nahlédnutí je metodický materiál Využití Šablon II pro podporu rozvoje gramotností. Jedná se o manuál od PPUČ vytvořený přímo řediteli škol, který je zaměřený na využívání a čerpání financí k podpoře rozvoje matematické, čtenářské a digitální gramotnosti.  Obsahuje příklady využití šablon přímo od škol a učitelů.

Dokument je dostupný na https://gramotnosti.pro/web/sablony. K dokumentu bylo natočeno také motivační video, dostupné na https://gramotnosti.pro/web/sablonyvideo. 

 

 

 

 

 

 Důležité odkazy:

Informační systém ESF 2014+ pro vykazování bagatelní podpory 

Přihlášení do systému MS2014+

Leták Šablony II.

Přehled šablon II.

Příklady dobré praxe šablon škol

Pravidla pro publicitu OP VVV

Videotutoriál k výzvě Šablony II

Webinář – Rozdíly Šablony I a Šablony II