standard-title MAP – Místní akční plán II

MAP – Místní akční plán II

Místní akční skupina Hříběcí hory spolu s MAS Jižní Haná a městem Kroměříž jsou partnery pro Místní akční plán vzdělávání II ORP Kroměříž. 

Vize MAP II ORP Kroměříž

ORP Kroměříž je prostorem, kde vzdělávání v mateřských i základních školách, stejně jako v dalších vzdělávacích institucích, probíhá ve vzájemné souhře a spolupráci. Jsou s rozmyslem vytvářeny prostorové, materiální i intelektuální předpoklady pro kvalitní výuku, rozvoj spolupráce v komunitě a individuální přístup k žákům. Spolupracující síť všech typů zařízení využívá nejen infrastrukturu, ale rovněž získávané znalosti a zkušenosti tak, aby docházelo k přirozenému, rovnoměrnému a udržitelnému rozvoji v celé šíři spektra vzdělávání v území. Žáci pod společným vedením rodičů a pedagogů přebírají odpovědnost za své vzdělávání a uplatnění v životě.

Prezentace o MAP II ORP Kroměříž – odkaz na úvodní prezentaci o MAP II ORP Kroměříž

Aktuality MAP II ORP Kroměříž – odkaz na stránky MAP II ORP Kroměříž

Pracovní skupiny MAP II

  • PS Financování
  • PS Rovné příležitosti
  • PS Předškolní vzdělávání
  • PS Čtenářská gramotnost a cizí jazyky
  • PS Matematická gramotnost, přírodní vědy a ICT

Implementace MAP II v roce 2019

  • Bezpečnost a prevence pro děti MŠ
  • ICT rozvoj a technická podpora v MŠ i ZŠ

Bezpečnost a prevence pro děti MŠ – „Dopraváček“

Od února 2019 začíná implementace na téma Bezpečnost a prevence pro děti MŠ. Realizační tým se spojil s odborníky z Červeného kříže v Kroměříži  a během února až června 2019 bude probíhat vzdělávací program „Dopraváček“

Ve spolupráci s MŠ připravíme aktivity zaměřené na bezpečnost v dopravě. Děti si budou moci osvojit základy bezpečného chování v dopravním prostředí (chodník, silnice, chodec, cyklista, atd.). Budou si moci vyzkoušet roli chodce, „řidiče“ a seznámí se metodami přiměřenými věku se základními dopravními situacemi. 

V pilotních školkách, které měly o tento program zájem, proběhnou vzdělávací hodiny s praktickými ukázkami. Kromě metodické příručky jim zůstanou pomůcky a vybavení k pozdějšímu využití. Metodické příručky i některé pomůcky budou k dispozici všem mateřským školám v ORP Kroměříž.

Aktuální informace a také pozvánky na akce MAP najdete i na facebookových stránkách.