Společně jsme na koni


Název projektu:

Společně jsme na koni 

Žadatel projektu:

Místní akční skupina Hříběcí hory, o.s.

 

Partneři pojektu:

Místní akční skupina Společná cesta, o.s.

Miestna akčná skupina Malohont, o.z.

O projektu:

Projekt navazuje na již realizované projekty spolupráce rozšířením a navázáním na stávající síť hipotras. Realizací projektu dojde k rozšíření hipotras na území nově přistupivších obcí MAS HH a k propojení sítě hipotras na území sousedící MAS Společná cesta k Moravskému krasu, vybudování odpočívek na trase, přenos praktických zkušeností a vybudování modelového okruhu hipotras na území slovenského partnera. Dalším výstupem budou altánky, přírodní vyhlídky, rozhledny, které budou taktéž na hipotrasách nebo v jejich blízkém okolí, což nabídne turistům další zatraktivnění místa k odpočinku a výhled do krajiny. Také proběhne pochod se zapojením jezdců na koních přes území dvou partnerských MAS. Bude vyhlášena fotosoutěž, jejíž vyhodnocení proběhne na závěrečné konferenci, kde bude také celý projekt představen. 


Dotační program:


Program rozvoje venkova

Osa IV. Leader

Opatření IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce

19. kolo příjmu žádostí 


Financování projektu:

Celkové výdaje projektu:  5.137.614 Kč

Výdaje MAS HH: 1.705.000 Kč 

Dotace: 90% způsobilých výdajů

Stav projektu k 23. 10. 2015:

Projekt byl zrealizován a proplacen.