Očami po krajine-Očima po krajině

Název projektu: 

Očami po krajine – Očima po krajině   

 

Žadatel:

MAS Malohont, o.z.

 

Partneři:

Místní akční skupina Hříběcí hory, o.s.

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o. s.

 

O projektu:

 

Hlavním cílem projektu spolupráce je podpořit a posílit vzájemnou spolupráci mezi partnery prostřednictvím výstavby rozhleden, altánků a úpravou vyhlídkových míst za účelem dosažení pozitivních přínosů v rozvoji venkovského cestovného ruchu.  Projekt rozhleden, altánků a přírodních vyhlídek navazuje na již realizované projekty MAS HH. Nově vybudované rozhledny a altánky budou umístěny na hipotrase MAS nebo v jejím nejbližším okolí. Nabídnou tak turistům další atraktivní místa k odpočinku a výhledu do krásné krajiny.

 

Dotační program:

 

Program rozvoje venkova

Osa IV. Leader

Opatření IV. 2.1. Realizace projektů spolupráce

15. kolo příjmu žádostí

 

Financování projektu:

 

Celkové výdaje projektu: 4.147.840 Kč

Výdaje MAS Hříběcí hory: 1.500.000 Kč

Dotace: 90% způsobilých výdajů  

 

Stav projektu k 12.8.2013:

Projekt nebyl schválen