Obnovme prameny střední Moravy

Název projektu:

Obnovme prameny střední Moravy

 

Žadatel projektu:

Místní akční skupina Hříběcí hory, o.s.

 

Partner projektu:

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o. s.

 

O projektu:

 Cílem projektu byla obnova povědomí u široké veřejnosti o historických studnách, studánkách, pramenech a minerálních pramenech. Naplnění těchto cílů bylo dosaženo pomocí výstavby a revitalizace studánek, studní, pramenů a napajedel. Na podporu záměru u široké veřejnosti bylo uspořádáno v regionu několik společenských akcí jako slavnostních otevírání studánek spojených s posvěcením studánky, turistické putování po obnovených pramenech a seminář s předáváním zkušeností ve Zdounkách.

 

Dotační program:

Program rozvoje venkova

osa IV. Leader

opatření IV. 2.1. Realizace projektů spolupráce

13. kolo příjmu žádostí

 

Financování projektu:

Celkové výdaje projektu: 2.797.000 Kč

Výdaje MAS HH: 1.497.000 Kč

Dotace: 90% způsobilých výdajů

 

Stav projektu ke dni 11.3.2012:

Podpis dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR: 17.1.2012

Projekt je zrealizován a byla podána žádost o proplacení

Termín předložení žádosti o proplacení: 25.2.2013  

 

studanka-v-debri-s studna-lebedovska-louka-s studanka-rozarov-s
Studanka v Debři Studna na lebedovské louce  Studánka na Rozárově
zamecka-studna-litencice-s zelezity-pramen-pornice-s studanka-pod-trnkovym-sadem-s
Zámecká studna Litenčice Železitý pramen Pornice  Studánka pod trnkovým sadem
studna prasklice-s sirny-pramen-pornice-s prameniste-prasklice-s
Studna Prasklice Sirný pramen Pornice Prameniště Prasklice
Divoky původní Divoky původní Divoky vizualizace
 Divoky - původní stav  Divoky - původní stav  Divoky - vizualizace
Divoky - vizualizace tesanky-vizualizace1l tesanky-vizualizace2l
 Divoky - vizualizace  Těšánky - vizualizace Těšánky - vizualizace 
lebedov-puvodni1l lebedov-vizualizace1l lebedov-vizualizace2l
Lebedov - původní Lebedov - vizualizace Lebedov - vizualizace
netcice-puvodni1l netcice-puvodni2l netcice-vizualizace1l
Nětčice - původní Nětčice - původní Nětčice - vizualizace